امام حسین علیه السلام برنده جایزه ویژه

به نامت که پشتیبانی و به یادت که آرام جانی

ویژگی های امام حسین:

خدای متعال برای حضرت امام حسین علیه السلام حساب جداگانه ای باز کرده که برای احدی از انبیاء و امامان معصوم علیهم السلام چنین حسابی باز نکرده است.
چرا امام حسین علیه السلام برنده جایزه ممتاز است؟

پاسخ این سوال با مراجعه به تاریخ زندگانی پرافتخار این وجود نازنین، بلکه قبل از ولادتش روشن میشود. حضرت نه تنها در قلوب شیعیان خود نفوذ کرد بلکه فرقه های غیر اسلامی نیز او را انسانی آزاد و آزاده شناخته و برای آن سرور آزادگان، امتیازهای خاصی قائل اند.

“l. m. boyd” (ال. ام. بوید) نویسنده غربی مینویسد: “درس امام حسین علیه السلام این است که در دنیا، اصول ابدی عدالت، رحم و محبت وجود دارد که تغییرناپذیرند… آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند. در طی قرون، انسانها همیشه جرأت، پردلی عظمت روح، بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشتند و در اثر همین هاست که آزادی و عدالت هرگز به نیروی ظلم و فساد تسلیم نمیشود. این بود شهامت و عظمت حسین. و من مسرورم که در چنین روزی با کسانی که این فداکاری را از جان و دل ثنا میگویند، شرکت کرده ام. هرچند که یک هزار و سیصد سال از تاریخ آن میگذرد…” [رجبعلی مظلومی، رهبر آزادگان، ص61].

“washington irving” ایروینگ مورخ مشهور، نوسنده و سیاست مدار آمریکایی نیز مینویسد: ” برای امام حسین علیه السلام ممکن بود که زندگانی خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات بخشد؛ لیکن مسؤولیت پیشوا و نهضت آزادی بخش اسلام اجازه نمیداد او یزید را خلیفه بشناسد، بنابراین به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشار به منظور رهاساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان و روی ریگ های تفتیده عربستان، روح حسین فنا ناپذیر است. ای پهلوان! و ای نمونه شجاعت! و ای شهسوار من! [عبدالکریم هاشمی نژاد، درسی که حسین به انسانها آموخت، 442. رجبعلی مظلومی، رهبر آزادگان، ص61].

امام حسین از دیدگاه بزرگان و اندیشمندان جهان

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: محرم, جاذبه اسلام
[شنبه 1396-07-01] [ 03:18:00 ب.ظ ]